Augustendals förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Kristinelundsvägen 1, 171 50 Solna
Kommunal
Visa karta

Augustendals förskola

Augustendals förskola ligger i Huvudsta och består av tre avdelningar. Förskolan ligger i en paviljong med fräscha lokaler, eget kök med kock och nära till kommunikationer så som buss och t-bana. Vår närmiljö erbjuder ett stort pedagogiskt värde och förskolan är mycket utomhus.

Förändringar 2023

Augustendals förskola ligger i ett kvarter där ett nytt bostadsområde och en ny grundskola ska byggas under de kommande åren. Detta påverkar området där förskolan ligger redan under 2023. Från och med sommaren 2023 kommer därför förskola inte längre bedrivas i dessa lokaler. Barnen flyttar till andra förskolor i området och Augustendals förskola upphör.

Om oss

Augustendals förskola är en av nio förskolor i förskoleområde 4.

Vårt mål är att undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Ett utforskande arbetssätt, nyfikenhet och lust att leka ligger till grund för vår utbildning. Förskolan sätter barnens intressen och välmående i centrum och ser leken som den största inspirationen till lärande och utveckling, tack vare det sociala samspelet och möjligheten att utforska sin omvärld. Förskolan lägger stor vikt vid att samarbeta kring barnens läroprocesser och att ge barnen utmaningar och stöd utifrån personliga förutsättningar. Barngrupperna delas in i mindre grupper under stora delar av dagen.

Många av förskolans pedagoger är utbildade i Alla Barn i Centrum. De arbetar också språkutvecklande med hjälp av sagor, högläsning och spontana samtal. TAKK, tecken som stöd och bildstöd är en viktig del i pedagogiken för att gynna alla barns språkutveckling. Vi använder också digitala verktyg som lärplattor och pedagogiska appar i undervisningen. Pedagogerna på förskolan arbetar efter tesen att alla barn är samtliga pedagogers ansvar både inne och ute, vilket skapar trygghet, vi-känsla och goda förutsättningar för gott samarbete.

För oss är hållbar utveckling ett prioriterat område där förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö såväl i den pedagogiska verksamheten som i köken.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar mellan förskolorna. Förskollärare samlas och driver pedagogisk utveckling tillsammans, reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning, i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

Kontaktinformation

Augustendals förskola

Rektor

Kristina Jönsson
kristina.jonsson@solna.se

Biträdande rektor

Johanna Åkerlind Kermoury
johanna.akerlind-kermoury@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Humlan
072-583 17 05

Getingen
072-583 18 16

Karta

Senast uppdaterad