Överjärva gård blir friluftsmuseum

Nu har kultur- och fritidsnämnden beslutat att Överjärva gård ska utvecklas till ett friluftsmuseum. Beslutet innebär ett helhetsperspektiv på gårdens byggnader och utemiljö samt en ny organisation som kommer att ledas av en museichef.

Friluftsmuseum är en typ av museiverksamhet som visar och förmedlar väsentliga delar av sina samlingar utomhus. Grundstommen utgörs av historiska byggnader och utemiljöer, samt djur och växtliv i en sammanhängande kulturmiljö. Kultur- och fritidsnämnden har nu tagit fram en programhandling som beskriver hur gårdens vision kan förverkligas.

Gården som friluftsmuseum

Som friluftsmuseum blir Överjärva gård ett öppet och levande besöksmål och lärmiljö året runt. Samspelet mellan historia, människan och naturen ska stå i centrum och ge kunskaper och upplevelser till alla besökare. Gården ska ha lekmiljöer och utställningar som levandegör den tid då statare bodde och verkade på gården. Friluftsmuseet ska arrangera återkommande och öppna aktiviteter året runt, bland annat i form av lovaktiviteter för barnen, gårdsdagar, skördemarknad och traditionsenliga firanden och högtider. All verksamhet på gården ska bidra till att vårda och utveckla Igelbäckens naturreservat, för ett fortsatt rörligt friluftsliv och en biologisk mångfald.

Läs mer > Länk till annan webbplats.


Gula villan
Senast uppdaterad